Cycleren in plaats van consumeren (only Dutch)

Wie van u heeft het beter dan zijn voorouders?
Wie van u denkt dat de kleinkinderen het beter zullen hebben dan u nu?
Twee vragen die Ruud Koornstra stelde bij een lezing die ik bijwoonde. Bij de eerste vraag gingen alle vingers in de zaal enthousiast omhoog, terwijl bij de tweede vraag het angstwekkend stil bleef. Raar, wij doen toch allemaal vreselijk ons best om onze kinderen een goede toekomst te geven. Geloven wij niet meer in ons zelf? Of is het een onderhuids gevoel dat er iets aan het veranderen is waar we geen invloed op uit kunnen oefenen? Daar weiger ik in te geloven. We hebben invloed, laten we die ook inzetten.

De vorige eeuw was een geweldige eeuw wat betreft de ontwikkeling van de techniek en de hieraan verbonden stijging van comfort van leven. In de 20e eeuw zijn wij ons pas gaan beseffen dat er in de 19e eeuw ook een heleboel is fout gegaan. Het hoofdprobleem is dat de wereldbevolking van 1,5 naar zes miljard is gegroeid. Nu zijn het er zeven en in 2050 zelfs negen! Al deze mensen willen hetzelfde: een goed bord eten, gezondheid en zoveel mogelijk comfort. Omdat de middelen hiervoor gemakkelijk voor het grijpen lagen zijn we gaan ‘graaien’. Grondstoffen zoals olie, maar ook natuurproducten zoals vlees. We hebben zelfs onze walvissen opgestookt in de straatlantaarns.

Er wordt op dit moment genoeg voedsel geproduceerd om de hele wereldbevolking te voeden. Om de steeds groter wordende vraag naar luxe voedsel zoals vlees te kunnen beantwoorden, worden bossen gekapt met alle gevolgen van dien. En dat terwijl al dat voedsel wat wordt geproduceerd niet eens allemaal wordt opgegeten. Een groot gedeelte wordt weggegooid met een enorme verspilling van energie en grondstoffen. In Nederland alleen al 1,2 miljoen vrachtwagens per jaar.

Consumeren zonder schuldgevoel
Haakt u af? Ben ik te negatief? Het zoveelste wijzende vingertje? Ja, mijn vinger gaat wel omhoog, maar niet bestraffend! Ik wil juist aangeven dat ik wél geloof in een betere toekomst voor mijn kinderen. De techniek die ons een beter leven gegeven heeft ten koste van onze aarde kan prima ingezet worden om de aarde voor de toekomst te behouden. En zonder in te hoeven leveren op comfort. Gewoon consumeren wat we lekker vinden en zonder schuldgevoel. Het gaat alleen geen consumeren meer heten, maar cycleren. Oftewel niet opmaken, maar gebruiken en weer terug geven. Het kan!

Het initiatief van De Hoeve is zo'n prachtig voorbeeld. Een goed stuk vlees om van te genieten en geproduceerd zonder dat het moeder aarde iets kost. Ik ben blij dat Contronics gevraagd is om mee te doen.

Wie zijn wij?
Contronics ontwikkelt en produceert innovatieve en duurzame apparatuur voor een betere wereld. Wij focussen ons op vers voedsel.
Bij De Hoeve gaan wij ervoor zorgen dat de ventilatoren van de varkensstallen nog maar 20% van de energie nodig hebben dan gebruikelijk in de sector. Dit zonder comfortverlies voor de dieren of de houder. De praktijkproef in Valkenswaard heeft dit al bewezen. Alle stallen daar worden nu uitgerust met deze apparatuur. De totale elektrische energiebehoefte van een varkenshouderij wordt hierdoor bijna gehalveerd. De andere helft is gemakkelijk te realiseren met zonnepanelen.
Als alle plannen gerealiseerd zijn kost varkensvlees alleen nog maar wat zonne-energie. Dat is pas cycleren!

Mijn visie is dat het duurzaam produceren, bewaren en gezond houden van vers voedsel de uitdaging is voor de komende jaren. En dan zo, dat er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van opgeslagen grondstoffen. Hiervoor heeft Contronics alles in huis. Niet alleen een ontwikkelafdeling, maar wij kunnen het ontwikkelde ook produceren en in de markt zetten. Er wordt veel gepraat over innovatie, duurzaamheid en aanpakken van de milieuproblemen, maar wordt er ook genoeg gedaan? Wij zijn een van de langzaam groeiende groep van bedrijven die het daadwerkelijk doen.
Met onze bevochtigers zorgen we voor gratis meer bruikbaar voedsel en energiebesparing. We zorgen voor een gezond klimaat (Aircomatic) en geurbestrijding (Airmax), we ontsmetten zonder chemicaliën tuinbouwkassen, varkensstallen, ziekenhuizen (Aquanox). We zorgen voor de grootste energiebesparing ooit bij electromotoren (CoMoCo).

Dit laatste project wordt in het najaar publiek gelanceerd. Samen met De Hoeve. Dan meer over het geheim achter de techniek.*

Frank Bakker
Duurzaam ondernemer en directeur van Contronics

*In najaar 2012 kan pas meer bekend worden gemaakt over de exacte techniek van de CoMoCo. Tot die tijd wordt de techniek uitgetest.